BLÅKORS ARENDAL 2012 – 2013


Kile Prosjekt AS utførte:

Prosjektledelse, HMS koordinator, Prosjekteringsleder.

Prosjekt kostnad 45 mill.

20 Leiligheter, med tilhørende fellesrom. Over 3 etasjer.