Blåkors-institusjoner

Prosjektets navn:
Blåkors insitusjoner for rusavhengige i Arendal og Kristiansand

Oppdragsgiver:
Lindal entreprenør AS

Prosjektets størrelse i m2 og kostnad:
88 MNOK fordelt på Arendal 2800 m2 og Kristiansand ca 2600m2.

Oppdragets kontraktsverdi eks. mva:
1,3 MNOK

Type og antall entrepriser:
Totalentreprenør med ansvaret for alle entreprisene:
Byggentreprise, elektroentreprise, ventilasjonentreprise, Sanitær, sprinkler og varme entreprise, heisentreprise., maler, kjøkken, himling .

Type bygg:
Omsorgsboliger med tilhørende fellesrom.

Tilbudt persons oppgaver/rolle i prosjektet som BHO:
Prosjektleder/Hovedbyggeleder for begge byggene.

Oppstartstidspunkt og ferdigstillelsestidspunkt
Oppstart i nov 2011.  ferdigstillt  juli 2013

I hvilke faser oppdraget ble utført
Prosjekteringsfasen, utførelsesfasen. Kile Prosjekt AS ble engasjert av Lindal entreprenør til å være hovedbyggeleder for nye institusjoner for Blåkors i Kristiansand og Arendal.

 

Vennlig hilsen

Kile Prosjekt AS

Steinar Kile