BLÅKORS KRISTIANSAND 2011-2012

Kile Prosjekt AS utførte:

Prosjektledelse, HMS koordinator, Prosjekteringsleder.

Prosjekt kostnad 42 mill.

21 Leiligheter, med tilhørende fellesrom. Over 3 etasjer.