Elkem Solar

Prosjektets navn:
Elkem Solar , Hydrobygget

Oppdragsgiver:
Elkem Solar

Prosjektets størrelse i m2 og kostnad:
400 MNOK totalt med alt, ca 5000 m2 brutto

Oppdragets kontraktsverdi eks. mva:
ca 1,5 MNOK eks.mva for byggeledelse Kile Prosjekt AS

Type og antall entrepriser:
Byggherrestyrte entrepriser:
Grunnarbeidentreprise, pelingsentreprise, betongentreprise, stålentreprise(delvis ansvaret for denne), utstyrsentreprise(hadde ikke ansvar for denne, kun koordinering opp mot utstyr leveransen).

Type bygg:
Fabrikk for fremstilling av silisium til solcelle fremstilling. Flere etasjer, 40 meter høyt bygg.

Tilbudt persons oppgaver/rolle i prosjektet som BHO:
Byggeleder for Grunnarbeider, pelingaarbeider, betongarbeider, delvis stålarbeider, Hovedbyggeleder assistent for alle arbeider.

Oppstartstidspunkt og ferdigstillelsestidspunkt
Oppstart i nov 2007.  ferdigstillt   2009

I hvilke faser oppdraget ble utført
Prosjekteringsfasen, utførelsesfasen. Kile Prosjekt AS ble engasjert til å være byggeleder.

 

Vennlig hilsen

Kile Prosjekt AS

Steinar Kile