Justisbygget i Kristiansand

Prosjektets navn:
1111202 Justisbygget i Kristiansand, Nye fasader, samt betongrehabilitering

Oppdragsgiver:
Statsbygg v/Johan Borud

Prosjektets størrelse i m2 og kostnad:
82,6 MNOK entreprise kostnad, Fasade arealer er 6755 m2, bruttoareal bygningsmasser er 13410m2

Oppdragets kontraktsverdi eks. mva:
Ca Kr. 870.000,-  eks. mva

Type og antall entrepriser:
K201 betongrehabilitering delteentrepriser (NS8405)
K101 Nye fasader totalentreprise (NS8407)

Type bygg:
Justigbygget i Kristiansand innenholder arrest, rettsaler, kontorer og fengsel fordelt på 4 bygg, 3 av disse byggene skiftes det fasade på to, 3 etasjes bygg og en Blokk med 10 etasjer. Fengslet holder til i de 3 øverste etasjene i høyblokka..

Tilbudt persons oppgaver/rolle i prosjektet som BHO:
Byggeleder, SHA koordinator for prosjektering og utførelse. Koordinering mot brukerne av bygget. Da det er fulldrift i bygget samtidig at fasadene skiftes og hele bygget etterisoleres.

Oppstartstidspunkt og ferdigstillelsestidspunkt
Oppstart i 2016.  ferdigstillelse okt. 2018

I hvilke faser oppdraget ble utført
Første fase var betongrehabilitering og taktekking, deretter demonteres eksisterende fasadeelementer. Man tilleggsisolere alle blokkene utvendig, som kles med steniplater. Deretter monteres bye fiberbetongelementer. Det er fulldrift i bygget samtidig med byggearbeidene. Dette har vært krevende med mye møter med brukere og informasjon. Alle bråkete arbeider (betongboring og mesiling) utføres på kveldstid etter arbeidstid.

 

Vennlig hilsen

Kile Prosjekt AS


Steinar Kile