Kristiansand folkebibliotek

Prosjektets navn:
Ombygging Kristiansand folkebibliotek

Oppdragsgiver:
Kristiansand Eiendom v/Ingvald Grønningsæter

Prosjektets størrelse i m2 og kostnad:
41 MNOK,  ca 3000 m2 bruttoareal

Oppdragets kontraktsverdi eks. mva:
Kr.600.000,- eks.mva

Type og antall entrepriser:
Byggherrestyrte entrepriser (NS8405 kontrakter)
Byggentreprise, elektroentreprise, ventilasjonentreprise, Sanitær, sprinkler og varme entreprise, heisentreprise.

Type bygg:
Bibliotek

Tilbudt persons oppgaver/rolle i prosjektet som BHO:
Byggeleder,
Det var fulldrift i biblioteket samtidig med ombyggings arbeidene.

Oppstartstidspunkt og ferdigstillelsestidspunkt
Oppstart i nov 2016.  ferdigstillt  juli 2017

I hvilke faser oppdraget ble utført
Utførelses fasen. Det var fulldrift i biblioteket mens ombygging arbeidene ble utført. Dette medført store utfordringer med koordinering mot bibliotekets ansatt og dere drift, samtidig med at man skulle utføre ombyggingen.

 

Vennlig hilsen

Kile Prosjekt AS

Steinar Kile