Universitetet i Agder

Prosjektets navn:
Rammeavtale med Statsbygg, UIA-Universitetet i Agder

Oppdragsgiver:
Statsbygg v/Tore Andersen

Prosjektets størrelse i m2 og kostnad:
Ca 45 MNOK fordelt på flere prosjekter over en 3 års periode, flere bygg og ombygginger på UIA

Oppdragets kontraktsverdi eks. mva:
1,5 MNOK fordelt på flere prosjekter

Type og antall entrepriser:
Bygg 25 nye kontorer- totalentreprise
Bygg 46 tilbygg, auditorier- totalentreprise
Vrimlehallen, ombygging – generalentreprise
Nye kontorer bygg 46- totalentreprise
Flexitoriet ombygging- totalentreprise
Nye toalettanlegg- totalentreprise
Ombygging på Spicheren- totalentreprise

Type bygg:
Kontorer, auditorier, toalettanlegg. Ombygginger og tilbygg.

Tilbudt persons oppgaver/rolle i prosjektet som BHO:
Byggeleder, SHA koordinator for prosjektering og utførelse. Koordinering mot brukerne av bygget. Utarbeidelse av beskrivelse og tilbudsinnhenting på doffin.
Det var fulldrift i bygget samtidig med ombygging og tilbygg arbeidene.

Oppstartstidspunkt og ferdigstillelsestidspunkt
Oppstart i 2014.  ferdigstillelse  2017

I hvilke faser oppdraget ble utført
Utførelses fasen for bygg 25, bygg 46 og Vrimlehallen.
Prosjektering, anskaffelsesfasen og utførelsesfasen for øvrige bygg.

 

Vennlig hilsen

Kile Prosjekt AS

Steinar Kile